Bakar iz bakar-hidroksida
Bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid)
Parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)-hidroksida
;
Preuzmi aplikaciju