Deltametrin
INSEKTICID
Deltametrin
INSEKTICID
Deltametrin
INSEKTICID
Deltametrin + piperonilbutoksid
Deltametrin + piperonil-butoksid
INSEKTICID
Tiakloprid + deltametrin
INSEKTICID
Tiametoksam + Deltametrin
;
Preuzmi aplikaciju