Dikamba + nikosulfuron + prosulfuron
Dikamba DMA + rimsulfuron
HERBICID
Dikamba Na-so + nikosulfuron + rimsulfuron
HERBICID
Dikamba Na-so + rimsulfuron
HERBICID
Mezotrion
HERBICID
Mezotrion + bromoksinil
Mezotrion + dikamba
HERBICID
Mezotrion + nikosulfuron
HERBICID
Mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron
Mezotrion + terbutilazin
Nikosulfuron
HERBICID
Nikosulfuron + rimsulfuron
HERBICID
Nikosulfuron + tifensulfuron-metil
HERBICID
Rimsulfuron
HERBICID
Rimsulfuron + dikamba DMA
HERBICID
Rimsulfuron + tifensulfuron-metil
HERBICID
S-metolahlor + mezotrion
HERBICID
S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion
Sulkotrion + nikosulfuron
HERBICID
Terbutilazin + mezotrion
HERBICID
;
Preuzmi aplikaciju