Pallas 75 WG
HERBICID
piroksulam + klokvintocet-meksil (75 + 75 g/kg)
Pallas ađuvant
AĐUVANT, OKVAŠIVAČ
alkilfenol alkoksilat (1.020 g/l)
Preuzmi aplikaciju