Blue Bordo
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Bordovska čorba 100 SC
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (100 g/l)
Bordovska čorba S 20 Župa
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/kg)
Bordovska čorba WP 20
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Cuperval
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Cuprofix 30 MZ
FUNGICID
mankozeb + bakar iz Bordovske čorbe (300+ 120 g/kg)
Kuprablau WP
FUNGICID
bakar iz Bordovske čorbe (200 g/l)
Preuzmi aplikaciju