Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Lalazin/Futicis EC 2,5
INSEKTICID
deltametrin (25 g/l)
Preuzmi aplikaciju