Priručnik za zaštitu bilja Pesticidi.org je besplatna mobilna aplikacija koja Vam na jednom mestu prikazuje:
  • Sva registrovana sredstva za zaštitu bilja
  • Preko 200 najzastupljenijih bolesti biljaka
  • Ekonomski najznačajniji korovi i štetočine
Sve sistematizovano, organizovano i sa mogućnošću pretrage po kulturi, primeni, aktivnoj materiji,...
I sve to na Vašem telefonu koji je uvek uz Vas