Priručnik za zaštitu bilja Pesticidi.org je besplatna mobilna aplikacija koja Vam na jednom mestu prikazuje:
  • Sva registrovana sredstva za zaštitu bilja
  • Preko 200 najzastupljenijih bolesti biljaka
  • Ekonomski najznačajniji korovi i štetočine
  • Ishrana bilja (simptomi nedostataka)
  • Kalkulator sklopa (setvenih jedinica)
  • Kalkulator prskanja (doziranja pesticida)
Sve sistematizovano, organizovano i sa mogućnošću pretrage po kulturi, primeni, aktivnoj materiji,...
I sve to na Vašem telefonu koji je uvek uz Vas
Preuzmi aplikaciju