Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Bakar-hidroksid + cimoksanil
FUNGICID
Bakar-hidroksid + mineralnoparafinskoulje
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju