Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Boskalid
FUNGICID
Boskalid + dimoksistrobin
FUNGICID
Boskalid + piraklostrobin
FUNGICID
Boskalid + kresoksim-metil
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju