Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Florasulam + aminopiralid
Klopiralid + pikloram + aminopiralid
2,4-D2-EH + aminopiralid + florasulam
;
Preuzmi aplikaciju