Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Lambda-cihalotrin
INSEKTICID
Imidakloprid + lambda-cihalotrin
INSEKTICID
Hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju