Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Pirimetanil
FUNGICID
Ditianon + pirimetanil
FUNGICID
Propineb + pirimetanil
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Pirimetanil + fludioksonil
Pirimetanil + flukvinkonazol
;
Preuzmi aplikaciju