Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mankozeb + fosetilaluminijum
Fluopiram + fosetilaluminijum
Propamokarb-hidrohlorid + fosetilaluminijum
;
Preuzmi aplikaciju