Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Fosetil-aluminijum + fluopikolid
FUNGICID
Propamokarbhidrohlorid + fluazinam
Propamokarbhidrohlorid + fluopikolid
;
Preuzmi aplikaciju