Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

S-metolahlor
HERBICID
S-metolahlor + mezotrion
S-metolahlor + metribuzin
S-metolahlor + flumioksazin
S-metolahlor + terbutilazin
HERBICID
S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion
;
Preuzmi aplikaciju