Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mankozeb + cimoksanil
FUNGICID
Propineb + cimoksanil
FUNGICID
Bakar-hidroksid + cimoksanil
FUNGICID
Bakarizbakar-sulfata + cimoksanil
FUNGICID
Bakarizbakar-oksihlorida + cimoksanil
Bakarizbakar-oksihlorida + cink-karbonat
Bakarizbakar-oksihlorida + mandipropamid
FUNGICID
Bakarizbakar-oksihlorida + mineralnoulje
;
Preuzmi aplikaciju