Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Bifentrin
AKARICID, INSEKTICID
Acetamiprid + bifentrin
Hlorpirifos + bifentrin
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju