Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Difenokonazol
FUNGICID
Izopirazam + difenokonazol
FUNGICID
Tiametoksam + fludioksonil
INSEKTICID
Difenokonazol + ciflufenamid
FUNGICID
Difenokonazol + fludioksonil
Difenokonazol + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol + paklobutrazol
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Fluksapiroksad + difenokonazol
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol + ulječajnogdrveta
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju