Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Dikamba
HERBICID
Dikamba(dikambaDMA)
HERBICID
Dikamba + topramezon
HERBICID
Dikamba(dikambaK-so)
HERBICID
Dikamba + prosulfuron
Dikamba + nikosulfuron
Dikamba + tritosulfuron
HERBICID
Dikamba + nikosulfuron + prosulfuron
;
Preuzmi aplikaciju