Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

2,4-D2-EH + florasulam
Pinoksaden + florasulam
Tritosulfuron + florasulam
Tribenuronmetil + florasulam
Aminopiralid-kalijumso + florasulam
HERBICID
2,4-D2-EH + aminopiralid + florasulam
;
Preuzmi aplikaciju