Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Folpet + dimetomorf
FUNGICID
Folpet + triadimenol
FUNGICID
Folpet + iprovalikarb
FUNGICID
Folpet + metalaksil-M
Folpet + azoksistrobin
Folpet + mandipropamid
FUNGICID
Folpet + bentiavalikarbizopropil
Tebukonazol + triadimenol + spiroksamin
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju