Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Fosetil-aluminijum
FUNGICID
Fosetil-aluminijum + folpet
FUNGICID
Fosetil-aluminijum + fenamidon
FUNGICID
Fosetil-aluminijum + fluopikolid
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju