Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Iprodion + karbendazim
Iprodion + tiofanat-metil
FUNGICID
Tebukonazol + tiofanat-metil
FUNGICID
Protiokonazol + tiofanat-metil
;
Preuzmi aplikaciju