Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mezotrion
HERBICID
Mezotrion + dikamba
HERBICID
Mezotrion + bromoksinil
Mezotrion + nikosulfuron
HERBICID
Mezotrion + terbutilazin
S-metolahlor + mezotrion
Terbutilazin + mezotrion
HERBICID
Mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron
S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion
;
Preuzmi aplikaciju