Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mezotrion + dikamba
HERBICID
Mezotrion + bromoksinil
Mezotrion + nikosulfuron
HERBICID
Mezotrion + terbutilazin
Mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron
;
Preuzmi aplikaciju