Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Prohloraz
FUNGICID
Prohloraz + tebukonazol
FUNGICID
Prohloraz + propikonazol
FUNGICID
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju