Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mankozeb + propamokarbhidrohlorid
Propamokarbhidrohlorid + fluazinam
Propamokarbhidrohlorid + fluopikolid
;
Preuzmi aplikaciju