Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
Prohloraz + tebukonazol
FUNGICID
Tebukonazol + fluopiram
FUNGICID
Ciprodinil + tebukonazol
FUNGICID
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
Biksafen + fluopiram + protiokonazol
Protiokolazol + tebukonazol + fluopiram
Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + tebukonazol + ciflufenamid
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju