Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Kaptan + trifloksistrobin
FUNGICID
Protiokonazol + metalaksil
Protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Fluopiram + trifloksistrobin
Protiokonazol + tiofanat-metil
Protiokonazol + trifloksistrobin
Spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju