Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Terbutilazin
HERBICID
Mezotrion + terbutilazin
Terbutilazin + mezotrion
HERBICID
Petoksamid + terbutilazin
Sulkotrion + terbutilazin
HERBICID
Terbutilazin + bromoksinil
HERBICID
S-metolahlor + terbutilazin
HERBICID
Terbutilazin + pendimetalin
HERBICID
Dimetenamid-P + terbutilazin
HERBICID
S-metolahlor + terbutilazin + mezotrion
;
Preuzmi aplikaciju