Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Iprodion + tiofanat-metil
FUNGICID
Fenpropimorf + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Piraklostrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + epoksikonazol
FUNGICID
Tiofanat-metil + tebukonazol + ciflufenamid
;
Preuzmi aplikaciju