Bakar iz bakar oksihlorida
Bakar iz bakar- oksihlorida
FUNGICID
Bakar iz bakar- oksihlorida + cimoksanil
Bakar iz bakar- oksihlorida + cink- karbonat
Bakar iz bakar- oksihlorida + mandipropamid
FUNGICID
Bakar iz bakar- oksihlorida + mineralno ulje
Bakar iz bakar sulfata trobaznog
FUNGICID
Bakar iz bakar sulfata trobaznog + zoksamid
Bakar iz bakarhidroksida
Bakar iz bakarhidroksida
Bakar iz bakar-hidroksida
Bakar iz bakarhidroksida (bakarhidroksid)
Bakar iz bakar-oksida
Bakar iz bakar-oksida
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida
Bakar iz bakaroksihlorida + benalaksil
Bakar iz bakaroksihlorida + metalaksil M
Bakar iz bakar-sulfata
FUNGICID
Bakar iz bakar-sulfata + cimoksanil
FUNGICID
Bakar iz bakar-sulfata trobaznog
FUNGICID
Bakar iz Bordovske čorbe
FUNGICID
Bakar iz Bordovske čorbe
Bakar-hidroksid + cimoksanil
FUNGICID
Bakar-hidroksid + cimoksanil
FUNGICID
Bakar-hidroksid + mineralno parafinsko ulje
FUNGICID
Fluazinam + metalaksil M
Fludioksonil + metalaksil-M
Folpet + metalaksil-M
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju