Bupirimat + tebukonazol
Ciprodinil
FUNGICID
Ciprodinil
FUNGICID
Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil + fludioksonil
Ciprodinil + tebukonazol
FUNGICID
Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg
Hlorotalonil + tebukonazol
Imidakloprid + tebukonazol
INSEKTICID
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
Prohloraz + tebukonazol
FUNGICID
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
Protiokolazol + tebukonazol + fluopiram
Protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + protiokonazol + tebukonazol
FUNGICID
Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol
FUNGICID, REGULATOR RASTA
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Tebukonazol + biksafen
Tebukonazol + fluopiram
FUNGICID
Tebukonazol + karbendazim
FUNGICID
Tebukonazol + metalaksil
Tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Tebukonazol + tiabendazol
Tebukonazol + tiofanat-metil
FUNGICID
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju