Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Folpet
FUNGICID
Folpet
FUNGICID
Folpet
FUNGICID
Folpet + azoksistrobin
Folpet + bentiavalikarbizopropil
Folpet + dimetomorf
FUNGICID
Folpet + dimetomorf
FUNGICID
Folpet + iprovalikarb
FUNGICID
Folpet + mandipropamid
FUNGICID
Folpet + metalaksil-M
Folpet + triadimenol
FUNGICID
Fosetil-aluminijum + folpet
FUNGICID
Fosetil-aluminijum + folpet
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin
FUNGICID
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju