Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Bakarno ulje
FUNGICID
Bakar-hidroksid + mineralnoparafinskoulje (155 + 500 g/l)
Bakarni oksihlorid 50
FUNGICID
bakarizbakaroksihlorida (500 g/kg )
Bakarni kreč 50
FUNGICID
bakarizbakar-oksihlorida (500 g/kg)
Bakarni kreč super
FUNGICID
bakarizbakar-oksihlorida + cink-karbonat (33% Cu + 9%Zn)
Blauvit ultra SC
Fungicid
bakar iz bakarhidroksida
Caiman
FUNGICID
mankozeb (800 g/kg)
Amaline flow
FUNGICID
bakarizbakarsulfatatrobaznog + zoksamid (267 + 40 g/l)
Timorex gold
BIOFUNGICID, BIOHEMIJSKI
ulječajnogdrveta(Melaleucaalternifolia) + parafinskoulje (222,5 + 194, 5 g/l)
Karika
FUNGICID
hlorotalonil + propikonazol (250 + 62,5 g/l)
Blue Bordo
FUNGICID
BakarizBordovskečorbe (200 g/l)
Nota 75 WG
FUNGICID
Mankozeb (750 g/kg)
Atlas
FUNGICID
Ciprodinil + fludioksonil (375 + 250 g/l)
Beveblau kreč
FUNGICID
bakarizbakar-oksihlorida (500 g/kg)
Falcon EC 460
FUNGICID
tebukonazol + triadimenol + spiroksamin (167+ 43 + 20g/l)
Dithane DG neotec
FUNGICID
Mankozeb (750 g/kg )
Pergado C 27 WG
FUNGICID
bakarizbakar-oksihlorida + mandipropamid (139,5 + 25 g/kg)
Prevent 80 WP
FUNGICID
Mankozeb (800 g/kg)
Bevesan 45 M
FUNGICID
mankozeb (800 g/kg)
Bevesan 60 S
FUNGICID
mankozeb (600 g/kg)
Dithane M 45
FUNGICID
Mankozeb (800 g/kg )
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju