Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Brazda
HERBICID
Tribenuron-metil (750 g/kg)
Seedmax 100 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil (100 g/l)
Leonida
FUNGICID
Fluazinam + metalaksilM (400+200 g/l )
Sirocco FS
INSEKTICID
tiametoksam + fludioksonil (200+120 g/l)
Gestikal 350 FS
INSEKTICID
tiametoksam (350 g/l)
Supernova 72 WP
FUNGICID
mankozeb + metalaksil (640 + 80 g/kg)
Preuzmi aplikaciju