Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Masai
AKARICID
tebufenpirad (200 g/kg)
Nasa SL
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Cosmic 36
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Siman
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Taifun
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l)
Hurricane
HERBICID
glifosatIPA (485 g/l)
Sikario
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l)
Fozat 480
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Royaltac
REGULATORI RASTA
1-dekanol (680 g/l)
Barclay gallup biogarde 360
HERBICID
GlifosatIPA (485 g/l)
Clinic TF
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l)
Apsolut
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l )
Sirkosan
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Limitator extra
HERBICID
glifosat(glifosatK-so) (360 g/l (440 g/l))
Glifomark
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l )
Glifohem
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l)
Agroglifosat eco
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l)
Glifosav 480
HERBICID
GlifosatIPA (480 g/l )
Klaster
HERBICID
glifosatIPA (480 g/l)
Glifomark SG
HERBICID
Glifosat(glifosatmonoamonijumso) (757 g/kg (688 g/kg))
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju