Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Maxim 025 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
Fludioksonil (25 g/l)
Raxil 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Akord 025 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (25 g/l)
Maxim XL 035 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil + metalaksil-M (25 + 10 g/l )
Maxim quatro 382 FS
FUNGICID
tiabendazol + fludioksonil + metalaksil-M + azoksistrobin (300 + 37,5 + 30+ 15 g/l)
Macho 600 FS
INSEKTICID
imidakloprid (600 g/l)
Premis 25 FS
FUNGICID
Tritikonazol (25 g/l)
Akord 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Dakota 25 EC
HERBICID
flurohloridon (250 g/l)
Habit 25 OD
HERBICID
tifensulfuron-metil (250 g/kg)
Impact 25 SC
FUNGICID
Flutriafol (250 g/l)
Resent 25 EC
HERBICID
flurohloridon (250 g/l)
Actara 25 WG
INSEKTICID
tiametoksam (250 g/kg)
Mankogal FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
mankozeb (430 g/l )
Buteo start 480 FS
INSEKTICID ZA TRETIRANJE SEMENA
flupiradifurоn
Tarot 25 WG
HERBICID
Rimsulfuron (250 g/kg )
Mesurol 500 FS
INSEKTICID, AVICID I REPELENT ZA PTICE
metiokarb (500 g/l)
Gaucho 350 FS
INSEKTICID
imidakloprid (350 g/l)
Gat Zebra 25 OD
HERBICID
triflusulfuron-metil (250 g/l)
Orius 6 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju