Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Vokal C
fungicid
cimoksanil (120 ± 12 g/l)
Vokal
FUNGICID
mankozeb + cimoksanil (465 + 40 g/kg )
Vokal P
FUNGICID
propineb + cimoksanil (470 + 45 g/kg)
Vokal WP
FUNGICID
mankozeb cimoksanil
Preuzmi aplikaciju