Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Acrobat MZ WG
FUNGICID
mankozeb + dimetomorf (600 + 90 g/kg)
Sphinx MZ
FUNGICID
mankozeb + dimetomorf (600+ 90 g/kg)
Preuzmi aplikaciju