Akord
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l )
Akord 025 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (25 g/l )
Akord 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Akord 060 OD
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Akord WG
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l )
Bounty
FUNGICID
tebukonazol (430 g/l)
Buzz ultra DF
FUNGICID
tebukonazol (750 g/kg )
Defender
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Folicur 250 EW
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l)
Gizmo 60 FS
FUNGICID
tebukonazol (60 g/l)
Lira
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l)
Mystik 250 EC
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l)
Nabuko 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Oligosan 25 EC
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l)
Orius 2 WS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (20 g/kg )
Orius 25 EW
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l )
Orius 6 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Raxil 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Riza 250 EW
FUNGICID
tebukonazol (250 g/l)
Semesan ekstra
FUNGICID
tebukonazol (15 g/kg)
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju