Confidor 200 OD
INSEKTICID
imidakloprid (200 g/l)
Preuzmi aplikaciju