Force 20 CS
INSEKTICID ZA TRETIRANJE SEMENA
teflutrin (200 g/l )
Preuzmi aplikaciju