Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Belvedere forte 400 SC
HERBICID
etofumesat + desmedifam + fenmedifam (200 + 100 + 100 g/l)
Belvedere 320 SC
HERBICID
desmedifam + fenmedifam (160 + 160 g/l)
Bordovska čorba 100 SC
FUNGICID
bakarizBordovskečorbe (100 g/l )
Kelvin 40 SC
HERBICID
nikosulfuron (40 g/l)
Bravo 720 SC
FUNGICID
hlorotalonil (720 g/l)
Reglone forte
HERBICID
dikvat-dibromid (240 g/l)
Goltix gold
HERBICID
Metamitron (700 g/l)
Merpan 48 SC
FUNGICID
kaptan (480 g/l)
Revus 250 SC
FUNGICID
mandipropamid (250 g/l)
Delaro forte
FUNGICID
protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin
Lamardor FS 400
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol + protiokonazol (150 + 250 g/l)
Metod 480 SC
FUNGICID
Kaptan (480 g/l)
Shlem 480 SC
INSEKTICID
diflubenzuron (480 g/l)
Falcon forte
FUNGICID
spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol (224 + 148 + 53 g/l)
Revus top 500 SC
FUNGICID
mandipropamid + difenokonazol (250 + 250 g/l)
Teldor 500 SC
FUNGICID
Fenheksamid (500 g/l)
Border/Mezmer 480 SC
HERBICID
Mezotrion (480 g/l)
Metak 700 SC
HERBICID
Metamitron (700 g/l )
Forester 48 SC
INSEKTICID
Diflubenzuron (480 g/l )
Primidex forte
INSEKTICID
hlorpirifos + imidakloprid (50+15 g/kg)
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju