Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Sirocco FS
INSEKTICID
tiametoksam + fludioksonil (200+120 g/l)
Orius 6 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Bifenicus 200 FS
INSEKTICID
Bifentrin (200 g/l)
Buteo start 480 FS
INSEKTICID ZA TRETIRANJE SEMENA
flupiradifurоn
Lamardor FS 400
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol + protiokonazol (150 + 250 g/l)
Prestige 290 FS
INSEKTICID
pensikuron + imidakloprid (150 +140 g/l)
Akord 025 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (25 g/l )
Akord 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l )
Gizmo 60 FS
FUNGICID
tebukonazol (60 g/l)
Nuprid 600 FS
INSEKTICID
imidakloprid (600 g/l)
Semesan ekstra FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/kg)
Seedmax 100 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil (100 g/l)
Seedmax 25 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil (25 g/l)
Raxil 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Mankogal FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
mankozeb (430 g/l )
Tebukon 60 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Tebusha 6% FS
FUNGICID
tebukonazol (60 g/l)
Maxim 025 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
Fludioksonil (25 g/l )
Maxim XL 035 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
fludioksonil + metalaksil-M (25 + 10 g/l )
Nabuko 060 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol (60 g/l)
Certicor 050 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol + metalaksil (30 + 20 g/l )
Difenol 030 FS
FUNGICID
difenokonazol (30 g/l)
Premis 25 FS
FUNGICID
Tritikonazol (25 g/l)
Mesurol 500 FS
INSEKTICID, AVICID I REPELENT ZA PTICE
metiokarb (500 g/l)
Pozitron FS
INSEKTICID
imidakloprid (600 g/l)
Vial trust FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
tebukonazol + tiabendazol (60 + 80 g/l)
Cruiser 350 FS
INSEKTICID
tiametoksam (350 g/l)
Cruiser 600 FS SB
INSEKTICID
tiametoksam (600 g/l)
Macho 600 FS
INSEKTICID
imidakloprid (600 g/l)
Rancona 450 FS/Lumiflex
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
ipkonazol
Gaucho 350 FS
INSEKTICID
imidakloprid (350 g/l)
Gaucho 600 FS
INSEKTICID
imidakloprid (600 g/l)
Gestikal 350 FS
INSEKTICID
tiametoksam (350 g/l)
Lumiposa 625 FS
INSEKTICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
Cijantaniliprol (625 g/l )
Celest top 312,5 FS
INSEKTICID, FUNGICID
tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil (262,5 + 25 + 25g/l)
Maxim quatro 382 FS
FUNGICID
tiabendazol + fludioksonil + metalaksil-M + azoksistrobin (300 + 37,5 + 30+ 15 g/l)
Vibrance 500 FS
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
sedaksan (500 g/l )
Real 200 FS
FUNGICID
tritikonazol (200 g/l)
Sekvenca 030 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
difenokonazol (30 g/l )
Dividend M 030 FS
FUNGICIDI ZA TRETIRANJE SEMENA
difenokonazol (30 g/l )
Preuzmi aplikaciju