Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Sphinx extra WDG
FUNGICID
folpet + dimetomorf (600+ 113 g/kg)
Sphinx extra
FUNGICID
folpet + dimetomorf (600 + 113 g/kg)
Sphinx MZ
FUNGICID
mankozeb + dimetomorf (600+ 90 g/kg)
Difend extra
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
difenokonazol + fludioksonil (25+25 g/l)
Slopar extra
HERBICID
S-metolahlor (960 g/l)
Kletox extra
HERBICID
Kletodim (240 g/l )
Amanet extra
HERBICID
Fenoksaprop-P-etil + klokvintocet-meksil (69+45 g/l)
Bonaca extra
HERBICID
fluroksipir-meptil (359 g/l)
Celest extra
FUNGICID ZA TRETIRANJE SEMENA
difenokonazol + fludioksonil (25 + 25 g/l )
Shavit F 72 WDG
FUNGICID
folpet + triadimenol (700+ 20 g/kg)
Merpan 80 WDG
FUNGICID
kaptan (800 g/kg)
Folpan 80 WDG
FUNGICID
folpet (800 g/kg)
Motivell extra 6 OD
HERBICID
Nikosulfuron (60 g/l)
Cupage WDG
HERBICID
Tifensulfuron-metil (750 g/kg)
Granat WDG
HERBICID
Tribenuron-metil (750 g/kg)
Arcon extra
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol (200 + 80 g/l)
Seguris extra
FUNGICID
azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol (100 + 100 + 80 g/l)
Shub 80 WDG
Fungicid
kaptan (800g/kg)
Bevelade extra
HERBICID
fluazifop-P-butil (125 g/l)
Monosan herbi extra
HERBICID
2,4-D2-EHE
Prikaži još 20
Preuzmi aplikaciju