Proizvodi

Kompletna baza svih registrovanih proizvoda u Republici Srbiji

Monosan herbi
HERBICID
2,4-DDMA (558 g/l)
Monosan herbi 500
HERBICID
2,4-DDMA (602,05 g/l)
Monosan herbi extra
HERBICID
2,4-D2-EHE
Rezon
HERBICID
terbutilazin (500 g/l )
Garlon 3 A
HERBICID
Triklopirtrietilamonijum (502 g/l )
Preuzmi aplikaciju