Maister OD
HERBICID
foramsulfuron + izoksadifen-etil + jodosulfuron-metil- natrijum (30 + 30 + 1 g/l )
Preuzmi aplikaciju