Nijansa WG
FUNGICID
propineb (650 g/kg)
Preuzmi aplikaciju